Czas wygenerowania treści 2020-09-20 07:18:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskanego z urzędu skarbowego w roku 2015 podatku VAT dla projektu pn:" Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach"
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z kontroli podpisano w dn. 11.07.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z kontorli podpisano w dniu 15.07.2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-6-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z dnia 28.06.2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-6-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Lata 2013 -2016: 1) Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki. Instrukcja kancelaryjna. Stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt. 2) Realizowanie zapisu art. 39 ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.), w zakresie przyznawania nauczycielom nagród dyrektora w latach 2013-2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zasadność wydatkowania wybranych środków publicznych w Operze Śląskiej w Bytomiu w latach 2015-2016 Protokół z kontroli podpisano w dn. 17.06.2016 Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-5-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 r. do dnia kontroli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 – 2016, a także w zakresie doboru personelu szpitalnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2015/2016 oraz udostępnianie informacji publicznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-5-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713