Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:26:28


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola planowa problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji – działania promocyjne w okresie od kwietnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. – realizacja wskaźników merytorycznych przyjętych w projekcie unijnym
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna podmiotu leczniczego w zakresie czasu oczekiwania na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015. Wystąpienie pokontrolne z 18.08.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w okresie od 1.01.2014 r. do 01.06.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.06.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z 12.08.2015 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 13.10.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-6-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, 2. stosowania ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracji i obiegu dokumentów, 3. udostępniania informacji publicznej, 4. procedura zwalniania z odpłatności za wyżywienie w placówce, 5. kontrola finansowa 2014 – 2015. Kontrola przeprowadzona za okres roku: 2014/2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2014/2015 oraz udostępnianie informacji publicznej. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2014/2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w rozliczeniu dotacji podmiotowej za 2014 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 17.06.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713