Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:49:58


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: SPZOZ Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: "Dostosowanie jedynego w budynku (Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala nr 2 w Mysłowicach) – trzyprzystankowego, pochodzącego z 1961 r. dźwigu szpitalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” w 2012 roku pod nazwą „Warsztaty i festiwal doświadczeń młodego badacza przyrody – objazdowe laboratorium fizyka i chemika w piaskownicy” oraz „Finał XXIX Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ava w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel** (dwie gwiazdki)- kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Pracownia Psychologiczna "Akson" Kamilla Kamińska-Kulej w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Silveretta w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Paweł Radłowski Przyzakładowa Przychodnia dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Medicover Sp. z o.o. w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Orzeł Biały w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel** ( dwie gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713