Czas wygenerowania treści 2021-03-07 22:35:32


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 24.11.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.12.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 9.05.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Katowice w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii **( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Neo w Tarnowskich Górach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii *** ( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Wewnętrznych - Hutniczy, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 5.11.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.12.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 02.02.2011r. w zakresie: 1. Zapłacenie składek ZUS za 2009r. z opóźnieniem; 2. Naruszenie przepisów ustawy Pzp
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ostaniec w Kroczycach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii *** ( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK w Wodzisławiu Śląskim
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z póżn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Zamkowy w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii *** ( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Firma Przewozowa „TRANS-BUS” w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnianie przez przewoźnika drogowego wymagań ustawowych i warunków określo­nych, w udzielonym przez Marszałka Województwa Śląskiego, zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, o następującym numerze: 0000583/1; przestrzeganie zasad realizacji przewozów regularnych w krajowym transporcie drogo­wym, określonych w art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor­cie drogo­wym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713