Czas wygenerowania treści 2021-01-16 10:15:05


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 31.08.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.10.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, przeprowadzanie przez dyrektora szkoły kontroli stanu technicznego obiektów po przerwach wakacyjnych, wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem posiadanego pełnomocnictwa ogólnego na prace remontowe i zakupy inwestycyjne.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres: 1.Wydatki rzeczowe w w tym - rok 2008 - okres od stycznia do 31 maja 2009 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2009
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres - wydatki rzeczowe: - rok 2008 od 1.01 - 31.12.2008 r. - rok 2009 od 1.01. - 31.05.2009 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z zakresu zawierania umów dotyczących lokalnej i zagranicznej działalności Opery Śląskiej za lata 2008-2009, 5% wydatków 2009r.; wspólnie z Wydziałem Kultury i Zespołem Obsługi Prawnej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-5-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-5-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 25 maja 2009r. przeprowadzona została w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie z siedzibą przy ul. Frysztackiej 44 kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok budżetowy 2008 i 2009 i rok szkolny 2008/2009 Zakres tematyczny kontroli: I. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. II. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009. III. Kontrola książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli stanu technicznego obiektów po przerwach wakacyjnych, wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem posiadanego pełno-mocnictwa ogólnego na prace remontowe i zakupy inwestycyjne. IV. Wydatki rzeczowe rok 2008-2009
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-5-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 21 maja 2009r. przeprowadzona została w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 126/130 kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok budżetowy 2008 i rok szkolny 2008/2009 Zakres tematyczny kontroli: I. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. II. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009. III. Przestrzegania przez dyrektora kolegium rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-5-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawy organizacyjno-finansowe instytucji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-5-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb wykorzystywania mienia Województwa Śląskiego do realizacji zadań statutowych przez NKJO w Gliwicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-5-2009

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713