Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:03:05


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 24.08.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.10.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.02.2008r. w związku z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych i finansach publicznych (w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, w wyniku czego zapłacono odsetki i poniesiono koszty finansowe).
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2007r., w tym zamówienia publiczne, polityka zatrudniania egzaminatorów, wspólnie z Wydziałem Komunikacji i Transportu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola 5% wydatków za 2007r., w tym prawidłowość udzielonych zamówień publicznych oraz kontrola przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-7-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach , Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006-2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WYBNIKU FILIA W RACIBORZU ZAKRES: WARUNKI LOKALOWO – KADROWE, DYSCYPLINA PRACY, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIĄ. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 29.07.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: ORGANIZACJA, KIEROWANIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 28.06.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W CZĘSTOCHOWIE ZAKRES: SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIAMI, DZIAŁALNOŚĆ RADY BIBLIOTEKI TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 28.06.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: ORGANIZACJA, KIEROWANIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 27.06.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 6.07.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.07.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713