Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:12:17


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2001 - 2003r. oraz I kwartał 2004r. w zakresie 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Gliwicach: 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w administracji. 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach: 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w administracji. 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka skałdnikami mienia ruchomego oraz procedura przejęcia mienia Szkoły Podstawowej Nr 36 w Zabrzu i sposobu jego wykorzystania
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa 1. Organizacja i kierowanie biblioteką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli, warunki lokalowe i BHP. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli, plan rozwoju filii. 4. Udostępnianie zasobów i czas otwarcia biblioteki. 5. Wzbogacenie zbiorów. 6. Działalność edukacyjna. 7. Współdziałanie biblioteki ze środowiskiem. 8. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 9. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 10. Dyscyplina pracy (listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa. 1. Organizacja i kierowanie placówką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli. 4. Realizacja zadań regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli. 5. Współdziałanie ze środowiskiem, współpraca z organem prowadzącym , organami nadzoru pedagogicznego, innymi placówkami, bibliotekami pedagogicznymi, szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli. 6. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+”. 7. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 8. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 -I kwartał 2004r., 5% wydatków 2001- I kwartał 2004r. i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na restrukturyzację ( 2003r.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 - I półrocze 2004, dotacje z budżetu państwa na restrukturyzację (2002-2003).
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Wykorzystanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2003r
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-4-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713