Czas wygenerowania treści 2019-11-21 09:48:45

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 1381/OS/2016 z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1110/OS/2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 15 czerwca 2007 r. o znaku ŚR-II-6618/119/11/9/07, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2472/OS/2008 z dnia 1 września 2008 r., nr 467/OS/2011 z dnia 2 marca 2012 r. oraz nr 2799/OS/2014 z dnia l grudnia 2014 r. dla instalacji pn. „Ferma Drobiu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Goleszowie” eksploatowanej przez Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie .
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1008/OS/2016 z dnia 31.5.2016 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 199 G, należącej do Śląskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1034/OS/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 815/OS/2008 znak OS.PH.7628-12/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2652/OS/2014 znak OS.PZ.7222.00383.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji fermy trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 5500 stanowisk dla macior zlokalizowanej we Włodowicach, eksploatowanej przez Agro Duda Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1014/OS/2016 z dnia 27.5.2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie instalacji pn.: „Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji” zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. M. Konopnickiej 11.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1000/OS/2016 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie udzielenia firmie PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Konopiskach pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę zlokalizowanej w Konopiskach, eksploatowanej przez PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Konopiskach (Regon: 243651232, NIP: 573-28-50-870)
decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 995/OS/2016 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1399/OS/2015(znak OS- PZ.7222.00014.2015) z dnia 27 lipca 2015 r. dla instalacji pn.: „Kwatera Nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Lipie Śląskie w gminie Pawonków w powiecie lublinieckim województwo śląskie” eksploatowanej przez IT.O.Ś. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 973/OS/2016 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wygaśnięcia na wniosek Pana Leszka Kamińskiego, pełnomocnika Pana Mariana Wątora prowadzącego działalność pn.: Ferma Drobiu Marian Wątor z siedzibą przy ul. Zakładowej 25, 42-690 Wojska gm. Tworóg, decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 2292/OS/2008 udzielającej Panu Krzysztofowi Głąbowi działającemu pod nazwą Ferma Drobiu Krzysztof Głąb, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: Ferma Drobiu zlokalizowanej w Rudach przy ul. Dworcowej 20, przeniesionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2012 r., Nr 306/OS/2012 na Pana Mariana Wątora prowadzącego działalność pod nazwą Ferma Drobiu Marian Wątor ul. Zakładowa 25, 42- 690 Wojska gm. Tworóg, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2013 r., Nr 107/OS/2013 oraz decyzją z dnia 30 paĽdziernika 2014 r. Nr 2169/OS/2014.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 748/OS/2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. znak ŚR- III/6618/PZ/3 2/12/04/05 (zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 5 paĽdziernika 2007 r., znak ŚR-V.6618/PZ/l/l5/06/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 lipca 2008 r. Nr 1959/OS/2008, z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr 326/OS/2010, z dnia 15 kwietnia 2010 r., Nr 1355/OS/2010, z dnia 14 marca 2012 r., Nr 558/OS/2012, z dnia 7 listopada 2014 r., Nr 2289/OS/2014 oraz z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 2584/OS/2014), dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę zlokalizowanej w Rudnikach przy ul. Mstowskiej 10, eksploatowanej przez Cemex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Oddział w Rudnikach (Regon: 012192639, NIP: 9511496432).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 918/OS/2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie wygaśnięcia decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR/111/6618/159/9/07 z dnia 4 grudnia 2007r. udzielającej Gospodarstwu Specjalistycznemu Fermy i Ubojni Drobiu Andrzej Konieczny ul. ks. Mamzera 39, 43-176 Gostyń pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: Ferma Drobiu zlokalizowanej w Orzeszu - Woszczycach przy ul. PrzyjaĽni 10, przeniesionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2181/OS/2010 z dnia 8 czerwca 2010r. na Pana Mariana Wątora prowadzącego działalność pn. Ferma Drobiu Marian Wątor ul. Zakładowa 25, 42-690 Wojska gm. Tworóg, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2515/OS/2014 z dnia 2 grudnia 2014r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713