Czas wygenerowania treści 2021-01-23 09:16:23

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 425/OS/2015 z dnia 11.03.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 24 stycznia 2014 r. pozwolenia zintegrowanego udzielonego Gminie Dąbrowa Górnicza decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 2 maja 2005 r. o znaku ŚR-III- 6618/PZ/59/16/05 (zmienioną póĽniejszymi decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego) dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pn.: Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II" zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Głównej 144A), którego zarządzającym w tym dniu pozostawał Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 34c.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 675/OS/2015 z dnia 4.3.2015 r. w sprawie zmiany decyzji nr 2728 OS/2008 Marszałka Województwa Śląskiego znak: OS.Cz.WG.7628/12/6/08 z dnia 25 paĽdziernika 2008r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 4329/OS/2009 z 23 grudnia 2009r.,znak:Cz.OS.WG.7628/16/09, nr 2378/OS/2010 z 11 czerwca 2010r„ znak: Cz.OS.WG.7628/7/10, nr 635/OS/2011 z 3 marca 201 Ir., znak: Cz.OS.GO.7222.2.2011, nr 2524/OS/2011 z 25 sierpnia 201 Ir., znak: Cz.OS.PZ.7222.1.2011, nr 187/OS/2013 z 18 stycznia 2013r., znak: Cz.OS.PZ.7222.00025.2012) i nr 2733/OS/2014 z 25 listopada 2014r., nr sprawy: OS- PZ.7222.00317/14, udzielającą Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. z siedzibą w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: kwatera nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Sobuczynie gm. Poczesna.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 366/OS/2015 z dnia 27.2.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2013 z 29 marca 2013r., nr sprawy: OS.G0.7222.00016.2011, nr pisma: OS.GO.KW-OOlOO/13 (zmienioną: decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2584/OS/2013 z 9 grudnia 2013r.) udzielającą Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 16.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 367/OS/2015 z dnia 27.2.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/16/06/17/07 z dnia 31 paĽdziernika 2007r. (zmienioną: decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2176/OS/2008 z 11 sierpnia 2008r., znak: OS.GO.7628/16/05/08, nr 2547/OS/2009 z 7 sierpnia 2009r., znak: Cz.OS.WG.7628/7/5/09, nr 2377/OS/2010 z 11 czerwca 2010r., znak: Cz.OS.WG.7628/8/10, nr 1147/OS/2011 z 11 maja 2012r., znak: Cz.OS.PZ.7222.6.2011 i nr 2763/OS/2013 z 30 grudnia 2013r., znak: OS.PZ.7222.00021.2013) udzielającą A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lecha pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sadowię Górnym”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 283/OS/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6618/10a/06 z dnia 8 maja 2007r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2489/OS/2008 z 22 września 2008r., nr 834/OS/2014 z 23 kwietnia 2014r. oraz nr 2545/OS/2014 z 4 grudnia 2014r), udzielającą Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Kaniowska 3, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu miedzi - Odlewnia stopów miedzi zlokalizowanej na terenie Zakładu w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 141/OS/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2014 r., Nr 1324/OS/2014 (zmienionej decyzją z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 2623/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Staroście Tamogórskiemu dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych pn.: „Centralne Składowisko Odpadów” byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Bocznej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 142/OS/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2007 r. znak ŚR-II-6618/1/06/11/07 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 paĽdziernika 2010r., Nr 4215/OS/2010, z dnia 7 listopada 2012 r., Nr 3049/OS/2012, z dnia 19 lutego 2014r., Nr 371/OS/2014, z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 2601/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w Gliwicach dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Metalowców 6
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 135/OS/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Panu Witoldowi Mikodzie, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Witold Mikoda FMC MIKODA z siedzibą w Częstochowie, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 374/OS/2014 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2678 z dnia 10 grudnia 2014 r., zmieniającą pozwolenie zintegrowane, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę w Blachowni przy ul. 1 Maja 3c - eksploatowanej obecnie przez Pana Tomasza Surdyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU SURPOL Tomasz Surdyk z siedzibą w Trzemesznie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 133/OS/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2007 r. o znaku: ŚR-III- 6618/PZ/l 33/10/07 udzielającą pozwolenia zintegrowanego Koksowni PrzyjaĽń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 lutego 2010 r., Nr 574/OS/2010, z dnia 21 maja 2010 r., Nr 1970/OS/2010, z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 1793/OS/2012, z dnia 8 lutego 2013 r., Nr 400/OS/2013, oraz z dnia 24 listopada 2014 r. Nr 2393/OS/2014, dla instalacji: do produkcji koksu, wraz z instalacjami powiązanymi technologicznie (oczyszczalnią ścieków pochodzących z instalacji IPPC, oraz zakładowym składowiskiem odpadów), zlokalizowanymi w Koksowni „PrzyjaĽń” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1 - eksploatowanej obecnie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 90/OS/2015 z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany, na wniosek firmy GALWAH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z dnia 14 listopada 2014 r., pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. o znaku ŚR-III-6618/Her/36/l0/06, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację do odlewania metali żelaznych, udzielone Zakładowi Powłok Galwanicznych GALWAH Kulej i Wspólnicy Sp. Jawna w Pietrzakach dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, zlokalizowanej w Pietrzakach przy ul. Częstochowskiej 5, gmina Herby, powiat Lubliniecki.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713