Czas wygenerowania treści 2020-01-28 11:58:52

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2798/OS/2014 r. z dnia 1.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 paĽdziernika 2007r., znak: ŚR-III- 6618/13834/8/06, udzielającą Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Krzanowice z siedzibą w Krzanowicach przy ul. Samborowickiej 1 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w Krzanowicach przy ul. Samborowickiej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2799/OS/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 czerwca 2007r, znak: ŚR-II-6618/119/11/9/07 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2472/OS/08 z dnia 1 września 2008r. i nr 467/OS/2011 z dnia 2 marca 2012r.), udzielającą Fermie Drobiu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Goleszowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: Ferma Drobiu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Goleszowie - Ławki.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2800/OS/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie zmiany wniosku Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2005 r., znak:_SR-III-6618/PZ/ 48/17 /05, udzielającą Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „AGRO-MAS” Sp. z o.o. w Sierakowicach pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu świń zlokalizowanej w Sierakowicach o wydajności rocznej 16500-17000 sztuk.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiegoz dnia 28.11.2014 r. nr 2520/OS/2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3082/OS/2009 z dnia 23 września 2009r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 3852/OS/2010 z 14 września 2010r., nr 5243/OS/2010 z 13 grudnia 2010r., nr 736/OS/2011 z 2 listopada 201 lr., nr 248/OS/2014 z 4 lutego 2014r.) udzielającą zakładowi „LOXA” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 61 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu położonej na terenie firmy „LOXA” Sp. z o.o. w Żarkach, ul. Myszkowskiej 61.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2456/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie: Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 360/OS/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. (zmienioną decyzją Nr 924/OS/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.), dla instalacji spalania paliw w Elektrowni II, zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Energetyków 15, eksploatowanej przez Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie (Regon: 276854946, NIP: 632-17-92-812).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2457/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego Południowemu Koncernowi Energetycznemu S.A. w Katowicach decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3561/OS/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. (zmienioną decyzją Nr 2016/OS/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.), dla instalacji spalania paliw w Elektrowni Łaziska, zlokalizowanej w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30, eksploatowanej obecnie przez Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych (Regon: 276854946, NIP: 632-17-92-812).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2496/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie IT.O.Ś.- Włoskie Usługi w Zakresie Unieszkodliwiania Odpadów i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2010 r., Nr 4513/OS/2010), dla instalacji pn. Kwatera nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22, gmina Pawonków, eksploatowanej przez IT.O.Ś. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2497/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r. o znaku ŚR-TI-6618/37/04/28/4/07 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2278/OS/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. oraz nr 205/OS/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r., nr 1475/OS/2014 z dnia 29 lipca 2014 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego naprowadzenie instalacji „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaziskach Górnych przy ul. Łazy”, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2498/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego CMC Zawiercie S.A. decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2009 r., Nr 1487/OS/2009, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2013 r., Nr 88/OS/2013, z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr 856/OS/2014 oraz z dnia 4 września 2014 r., Nr 1753/OS/2014 dla nowej instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę oraz instalacji do obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 82 w Zawierciu - eksploatowanych obecnie przez CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2507/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego spółce Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 marca 2007 r., znak: ŚR-II-6618/5/06/8/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 2593/OS/2011 r., dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę wraz z instalacjami pomocniczymi oraz niepowiązanymi z instalacjami IPPC zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sobieskiego 24 - eksploatowanej przez Hutę Bankową Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713