Czas wygenerowania treści 2020-07-12 11:42:30

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice w gminie Buczkowice

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy linii napowietrzno-kablowych SN relacji: GPZ Lipówka – ST Dąbrowa Górnicza Towarowa w Dąbrowie Górniczej”, projektowanych na działkach gruntu nr: 1427/2; 1428/2; 1466/2; 1348/2; 1429/3; 1433/3; 1433/5; 1435/6; 1431/8; 1431/9; 1463 k.m. 8, obręb Strzemieszyce Małe oraz 1283; 1465/2; 1682/1; 1658/5; 1685; 1692; 1693 i 1697, k.m. 9, obręb Strzemieszyce Małe, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa sieci gazowej w Zabrzu”, realizowanego w ramach zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, Zabrze, ul. Matejki do SRP Nad Kanałem”, projektowanego na działkach gruntu nr: 2557/167 i 1492/168, obręb Zabrze, k.m. 4, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa linii kablowej wraz ze złączem kablowym średniego napięcia w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do sieci zakładu przeróbczego „Juliusz” przy ul. Minerów 2 w Sosnowcu” projektowanego na działce gruntu nr 2552/2, obręb 0007 Porąbka, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania p.n.: „Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu” w ramach zadania p.n. „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Towarowej, projektowanej na działkach gruntu nr: 301/14, 311/13, 305/12, 425/39, obręb 00003 Zamłynie, w granicach terenów zamkniętych;

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy ulicy Zakrzewskiej po obu stronach torów kolejowych oraz skrzyżowania ulic: Zakrzewskiej i Reja w Kłobucku”, projektowanej na działce gruntu nr 247, k.m. 4, obręb Zakrzew, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10,10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
odmowa uzgodnienia projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec”

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Pawłowicach”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączeniami”, projektowanego na działkach gruntu dz.nr 1740/37 i dz. nr 2669/38, obręb ewidencyjny 0004 Pawłowice, jednostka ewidencyjna Pawłowice, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwińska” w ramach projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” projektowanej na działkach gruntu dz. nr 3274/32 oraz dz. nr 3274/33, k.m. 12, obręb 0001 Czechowice, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713