Czas wygenerowania treści 2020-01-28 12:16:18

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Finanse Województwa / Opinie RIO
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Śląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Województwo Śląskie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 302.751.000 zł na wydatki majątkowe w roku budżetowym 2012.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 309.368.486 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Województwa Śląskiego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 309.368.486 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Województwa Śląskiego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713