Czas wygenerowania treści 2020-08-14 18:52:29

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego oraz wprowadzanie wód z odwodnienia zakładu górniczego do rzeki Wisły w km 951+000, za pośrednictwem zbiornika retencyjno-dozującego w Kaniowie.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Odlewni „RAFAMET” Sp. z o. o., z siedzibą w KuĽni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w KuĽni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pani Teresy Szendoł, działającej w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót obejmujących przebudowę, modernizację i remont przepompowni opaskowej Frelichów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Frelichów’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku informacji Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edukacji 37 w Tychach, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zbiornika Tresna ścieków pochodzących z wymiany wody w basenie z Ośrodka Żeglarskiego ,,Fregata’’ w miejscowości Zarzecze przy ul. Żeglarskiej 1
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek CTL Maczki-Bór S.A., w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 685/OS/2016 z dnia 8.04.2016 r. o znaku: Cz.OS.WS.7322.9.16.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2888/OS/2017 z 30 sierpnia 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.98.2017, pismo Nr OS-WS.KW-521/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Kędzierzyn-KoĽle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi.”
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze zbiornika Kozłowa Góra dla potrzeb Zakładu Produkcji Wody w Kozłowej Górze, udzielonego w punkcie I decyzji Wojewody Śląskiego z 31 stycznia 2006r. o znaku ŚR-I-6811/110/05.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3624/OS/2012 z dnia 31.12.2012r. o znaku Cz.OS.WS.7322.63.2012.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Wytwarzania Tychy zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 47 w Tychach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713