Czas wygenerowania treści 2020-04-06 01:41:58

Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.
Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska.
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713