Czas wygenerowania treści 2020-09-30 16:30:01

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 29 czerwca 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2016 10:39:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 czerwca 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2016 10:39:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 czerwca 2016
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Środa o godz. 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2016 10:38:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 czerwca 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014” z późn. zm. (druk V/375).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sośnicowice (druk V/383).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Smolnica (druk V/384).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Łosień (druk V/385).
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pilchowice (druk V/386).
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Rybnik (druk V/387).
 8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice (druk V/388).
 9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica (druk V/389).
 10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Miedźna (druk V/390).
 11. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żernica (druk V/391).
 12. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Świerklany (druk V/392).
 13. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Wodzisław Śląski (druk V/393).
 14. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sierakowice (druk V/394).
 15. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2016 10:34:00
Ostatnia aktualizacja: 23-06-2016 10:34:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 czerwca 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Prezentacja Wojewódzkich Instytucji Kultury – wystąpienie dyrektora Wydziału Kultury Pana Przemysława Smyczka.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku (druki V/373,374,401).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-06-2016 13:50:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 czerwca 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
  - wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/377),
  - wyrażenia zgody na obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (druk V/379),
  - udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku (druk V/382),
  - wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/398),
  - wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/399),
  - wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/400)
 3. Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2016 14:42:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 czerwca 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 (część wspólna z Komisją Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego).
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-06-2016 11:50:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 czerwca 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 – wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rolnictwa i Terenów Wiejskich do godz. 11:00.
 3. Przedstawienie informacji dot. dróg wojewódzkich - realizacji inwestycji drogowych, prace bieżące, modernizacja.
  -wystąpienie dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pana Zbigniewa Tabora.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-06-2016 10:52:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 czerwca 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2016 09:04:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 czerwca 2016
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.04.2016 r.
 3. Środki europejskie na realizację zadań regionalnych, projekty transgraniczne oraz współpraca województwa śląskiego w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia (obszary współpracy).
 4. Priorytety współpracy międzynarodowej województwa śląskiego.
 5. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-06-2016 10:48:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713