Czas wygenerowania treści 2020-11-24 22:18:30

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-05-2014 12:58:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie sportu , turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
 4. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2011- 2013 - Śląskie Związki Sportowe. Przedstawienie sytuacji przez zaproszonych gości Pana:
  - Jacka Markowskiego - Prezesa Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki,
  - Marka Jabczyka - Prezesa Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego,
  - Witolda Grochowskiego- Prezesa Śląskiego Związku Piłki Siatkowej,
  - Przemysław Matyjaszka - Prezesa Śląskiego Związku Judo,
  - Rudolfa Bugdoła - Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-05-2014 12:32:11
Ostatnia aktualizacja: 22-05-2014 12:36:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku.
 3. Wdrażanie pakietu klimatyczno-energetycznego i wynikających z tego szans oraz zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-05-2014 12:35:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie na lata 2014 – 2018.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-05-2014 12:25:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Ogrodzieniec.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko - Biała Wapienica.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bytom.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Żarki Letnisko.
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Pisarzowice.
 7. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-05-2014 11:01:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z druku IV/853.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-05-2014 07:24:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 maja 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Czwartek o godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Rozpatrzenie wniosku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o rozwiązanie stosunku pracy z Panem Jerzym Gorzelikiem, Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Ruchu Autonomii Śląska dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów zmiany Statutu Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-05-2014 08:48:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 maja 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2013.
 3. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-05-2014 08:46:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 maja 2014
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Czwartek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Podsumowanie 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kontekście korzyści płynących z przystąpienia do wspólnoty dla naszego regionu.
 3. Sprawozdanie z realizacji zawartych porozumień z regionami partnerskimi krajów Unii Europejskiej i spoza niej.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-05-2014 07:36:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2014
Komisja Rewizyjna

Środa o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2014 10:47:48
Ostatnia aktualizacja: 08-05-2014 10:48:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713