Czas wygenerowania treści 2020-10-21 05:53:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 13 czerwca 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wizytacja Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach.
 3. Informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej.
 4. Sprawy różne i wniesione.

Miejsce: Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach (Gm. Toszek),ul. Wiejska 25.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-06-2011 12:10:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 czerwca 2011
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Główne założenia projektu innowacyjnego testującego "Śląskie Wyzwania", planowanego do realizacji w ramach Priorytetu VII PO KL".
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2011 09:53:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 czerwca 2011
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2010 r.
 3. Analiza skargi na Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-05-2011 11:56:38
Ostatnia aktualizacja: 27-05-2011 11:58:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 maja 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 9:30, posiedzenie wyjazdowe.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu ul. Chorzowska 22.
 2. Wizyta w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu Pl. Jana III Sobieskiego 2.
 3. Wizyta w Operze Śląskiej w Bytomiu ul. Moniuszki 21/23.
 4. Sprawy bieżące Komisji i wolne wnioski zaplanowane są do rozparzenia w Operze Śląskiej po zakończeniu części oficjalnej.

Zbiórka Radnych o godz. 9.30 przed Urzędem Marszałkowskim, od strony ulicy J. Ligonia 46..

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2011 11:26:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 maja 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołu.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-05-2011 10:09:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie za I kwartał 2011 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2011 11:22:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 maja 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wizytacja Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
 3. Sprawy różne i wniesione.

Posiedzenie wyjazdowe na terenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126.


Wyjazd Radnych korzystających z transportu zapewnionego przez Urząd Marszałkowski o godz. 9:00 sprzed budynku Urzędu od ul. Ligonia.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-05-2011 14:51:14
Ostatnia aktualizacja: 05-05-2011 09:21:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 6 maja 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2011 11:22:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 4 maja 2011
Komisja Rewizyjna

Środa, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porzadku.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2010 r.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2011 08:16:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 kwietnia 2011
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Czwartek, 21 kwietnia 2011

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie proponowanych zmian w statucie Województwa Śląskiego.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2011 10:57:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713