Czas wygenerowania treści 2020-07-10 17:44:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 11 maja 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 11 maja 2010 r.

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego (druk III/878, druk III/883).
 3. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
 4. Wytypowanie przedstawicieli Komisji do udziału w pracach komisji konkursowej VII edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-05-2010 10:08:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 maja 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 10 maja 2010 r.

Początek posiedzenia o godz. 12:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku.
 2. Wizytacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu pod kątem wykorzystania wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego oraz pełnienia roli centrum urazowego.
 3. Informacja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nt. udzielonego w roku 2009 wsparcia finansowego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie odbędzie się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2010 10:06:51
Ostatnia aktualizacja: 05-05-2010 10:10:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 21 kwietnia 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 21 kwietnia 2010 r.

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-04-2010 10:05:14
Ostatnia aktualizacja: 12-04-2010 10:06:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 20 kwietnia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia , przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-04-2010 15:00:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 20 kwietnia 2010 r.

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Działalność Śląskiej Izby Rolniczej.
 3. Działalność Agencji Rynku Rolnego.
 4. Realizacja Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-04-2010 10:46:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 19 kwietnia 2010

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja nt uruchomienia prac nad Strategią rozwoju sportu w Województwie Śląskim.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-04-2010 14:41:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 19 kwietnia 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w województwie śląskim.
 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-04-2010 10:46:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 kwietnia 2010
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 12 kwietnia 2010

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie projektu badawczego: Warunki życia dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Szanse i zagrożenia w zakresie wychowania i dostępu do edukacji.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie ROPS przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-04-2010 10:11:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 7 kwietnia 2010 r.

godz. 10.30

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2009.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-04-2010 10:24:53
Ostatnia aktualizacja: 02-04-2010 10:25:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa, 7 kwietnia 2010 r.

W przerwie konferencji „Nauka, Ekonomia a Medycyna”, organizowanej na Sali Sejmu Śląskiego.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2009.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-04-2010 10:24:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713