Czas wygenerowania treści 2021-01-24 09:22:41

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek, 16 czerwca 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-06-2008 12:36:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 czerwca 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 11 czerwca 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie celów i zadań Biblioteki Śląskiej; prezentacji dokona dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala konferencyjna „Benedyktynka” w Bibliotece Śląskiej, Plac Rady Europy 1, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-06-2008 12:24:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 czerwca 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 9 czerwca 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Kształtowanie kapitału społecznego w województwie śląskim poprzez rozwój kadr pomocy i integracji społecznej.
 4. Omówienie przebiegu konkursów ogłoszonych przez ROPS.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-06-2008 15:50:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 4 czerwca 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Środa, 4 czerwca 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku,
 3. Wyjazd na Lotnisko Muchowiec – prezentacja „Znaczenie lotnisk lokalnych dla rozwoju Województwa Śląskiego”,
 4. Przyjęcie protokołu z 20-tego, przedostatniego posiedzenia Komisji,
 5. Sprawy bieżące,
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-05-2008 10:41:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 28 maja 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 28 maja 2008

godz. 13:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Prezentacja działalności WPKiW w Chorzowie.
 3. Aktualna sytuacja WPKiW (odniesienie do zobowiązań Skarbu Państwa).
 4. Główne kierunki rozwoju WPKiW.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (budynek dyrekcji), Aleja Różana 2, Chorzów.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-05-2008 12:24:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 maja 2008
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek, 26 maja 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Prezentacja działalności Czesko-Polskiej Izby Handlowej (prezentacji dokona Pani Magdalena Holeksová, dyrektor Izby).
 3. Dyskusja na temat możliwości nawiązania stosunków gospodarczych za pośrednictwem Izby poprzez różne firmy i przedsiębiorstwa (wystąpienia zaproszonych gości).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-05-2008 13:30:11
Ostatnia aktualizacja: 12-05-2008 13:31:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 maja 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 19 maja 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-05-2008 13:25:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2008
Komisja Rewizyjna

Środa, 14 maja 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego.
 3. Kontrola funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.
 4. Omówienie spraw dotyczących skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 5. Omówienie spraw dotyczących kontroli funkcjonowania Opery Śląskiej w Bytomiu.
 6. Plan kontroli Komisji w 2008 roku.
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2008 14:17:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Środa, 14 maja 2008

godz. 13:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wyjazd Komisji – godz. 13:00.
 2. Wizytacja Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Ruda Śląska–Zabrze–Gliwice.
 3. Spotkanie z Zarządem Drogowej Trasy Średnicowej i zapoznanie się z realizacją dalszych planów.
 4. Wizytacja Autostrady A1 na odcinku Sośnica–Bełk.
 5. Przyjazd Komisji do Katowic – około godz. 17:00.

Zbiórka radnych przed Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-05-2008 14:13:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 14 maja 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie i zatwierdzenie projektu wprowadzenia do budżetu Wydziału Turystyki i Sportu zadania pod nazwą: dofinansowanie imprez sportowych, prestiżowych dla województwa śląskiego, w tym seniorskich.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-05-2008 12:08:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713