Czas wygenerowania treści 2020-01-18 15:50:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2007
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Poniedziałek, 14 maja 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. Zapoznanie się z wnioskiem Akademii Polonijnej w Częstochowie dotyczącym wyrażenia zgody Sejmiku Województwa Śląskiego na odwołanie z funkcji Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie Pani Radnej Ludgardy Buzek.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 15-05-2007 09:20:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2007
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 14 maja 2007

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Polityki Parorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Kwestia ubóstwa w świetle analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem bilansu potrzeb.
 3. Informacja o przeprowadzonych konkursach grantowych (ROPS)
 4. Działalność organizacji pozarządowych przeciwdziałających ubóstwu-kondycja Banków Żywności w Województwie Śląskim.
 5. Rozwiązanie kwestii ubóstwa w perspektywie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Sprawy bieżące-wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 15-05-2007 09:11:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2007
Doraźna Komisja ds. Polityki Gospodarczej

Poniedziałek, 14 maja 2007

godz. 13:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Polityki Gospodarczej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wydanie opinii Komisji w sprawie zmian w uchwale Nr II/53/3/2006 "Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego".
 4. Wystąpienia zaproszonych gości na temat gospodarki paliwowo-energetycznej kraju oraz perspektyw rozwoju górnictwa węgla kamiennego w województwie śląskim.
 5. Dyskusja.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 15-05-2007 09:09:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 maja 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 10 maja 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I kwartał 2007 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Korespondencja.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 04-05-2007 15:19:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 maja 2007
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, 10 maja 2007

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/53/3/2006 z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego.
 3. Sprawy bieżące: Pismo Wójta Gminy Świerklaniec w sprawie rozszerzenia o wschodnią część Gminy zasięgu projektu pod nazwą "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
 4. Wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 04-05-2007 15:18:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 maja 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Środa, 9 maja 2007

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  1. likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej (druk III/91),
  2. zmiany uchwały własnej Nr II/53/3/2006 z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego (druk III/93).
 3. Plan remontów na drogach wojewódzkich.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 04-05-2007 15:17:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 maja 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Wtorek, 8 maja 2007

godz. 8:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek:

 1. Wizyta w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku- Białej, ul. Młodzieżowa 7 (godz. 9:30-10:30).
 2. Wizyta w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, ul. I-go Maja 8 (godz. 10:45-11:30).
 3. Wizyta w Muzeum Zamkowym w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16 (godz. 11:45-13:15).
 4. Wizyta w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 30 (godz. 13:30-15:00).
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 04-05-2007 15:15:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 kwietnia 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 17 kwietnia 2007

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o działalności Agencji Rynku Rolnego w województwie śląskim.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-04-2007 14:05:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 kwietnia 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 16 kwietnia 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  1. zmiany uchwały własnej Nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego ,
  2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w budynku,
  3. upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2008,2009,2010,2011,2012 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na liniach w obszarze Województwa Śląskiego,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony,
  5. objęcie przez Województwo Śląskie 880 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za kwotę 880.000,00 zł ,
  6. wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony,
 3. Plan remontów na Drogach Wojewódzkich.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-04-2007 14:09:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 kwietnia 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 16 kwietnia 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2020.
 3. Program operacyjny na rzecz wyrównywania szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 4. Realizacja programu: "Świetlica, praca i staż- socjoterapia w środowisku wiejskim".
 5. Realizacja projektu INTERREG IIIC.
 6. Program DAPHNE III.
 7. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-04-2007 14:08:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713