Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:39:57

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 11 kwietnia 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 11:30Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.


 2. Specjalistyczny transport noworodka w województwie śląskim - problem
  funkcjonowania karetki "n" (z udziałem Dyrektora Wojewódzkiego
  Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, przedstawiciela Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
  Narodowego Funduszu Zdrowia oraz personelu karetki "n") - godz.
  11 30.


 3. Szpitalne oddziały ratunkowe w województwie śląskim (z udziałem przedstawicieli
  Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Śląskiej
  Izby Lekarskiej w Katowicach) - godz. 12 45.


 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. - godz. 13 45.


 5. Sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim
  jest Województwo Śląskie, za 12 miesięcy 2005 roku (wspólnie z Komisją Budżetu,
  Skarbu i Finansów) - godz. 14 00.Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2006 14:49:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 marca 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Godz. 14:00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza informacji dotyczącej wykorzystania przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S. A. w Chorzowie pomocy publicznej oraz perspektyw dalszego funkcjonowania.

3. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – aktualny stan inwestycji.

4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.

5. Sprawy różne.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-03-2006 12:51:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 marca 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Godz. 11:00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie „Śląskiego Programu Odnowy Wsi”.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-03-2006 12:49:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 marca 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Godz. 8:00
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wizyta w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku- Białej ul. Krakowska 30 (przewidywany czas pobytu w Kolegium od 930-1130 ),

2. Wizyta w Muzeum w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16
(przewidywany czas pobytu w Muzeum od 1200-1330 ),

3. Wizyta w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży Istebna - Wisła Kubalonka 500
(przewidywany czas pobytu od godz. 1400 około 4 godziny - podsumowanie posiedzenia wyjazdowego Komisji).
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-03-2006 12:48:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 marca 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Godz. 14:00

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Dyskusja dotycząca dramatycznego spadku ilości epielęgniarek i położnych wykonujących swój zawód w województwie śląskim (wspólni z Komisją Edukacji, Nauki i Kultury).

3. Zatwierdzenie Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej.

4. INTERREG III C- omówienie problematyki.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-03-2006 12:50:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 marca 2006
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 14 marca 2006godz. 14:00Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących Pomocy "Nadzieja"
w Częstochowie na Zarząd Województwa.

3. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
"Razem" w Bielsku-Białej na Zarząd Województwa.

4. Propozycje do planu kontroli Komisji w 2006 roku.

5. Sprawy różne


Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-03-2006 13:50:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 lutego 2006
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

godz. 14:30

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim, Samorządowym Krajem Żylińskim oraz Okręgiem Suceava.
3. Omówienie programu INTRREG III A.
4. Omówienie współpracy Województwa Śląskiego ze Stowarzyszeniem Francja-Polska dla Europy.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-02-2006 13:39:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 lutego 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 13:00Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza informacji dotyczącej sytuacji finansowej oraz działalności jednostek
i zakładów budżetowych oraz gospodarstwa pomocniczego w kontekście nowej ustawy
o finansach publicznych.

3. Przedstawienie i omówienie pisma dotyczącego możliwości restrukturyzacji
i ewentualnego połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. i Górnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.

4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.

5. Przyjęcie protokołów.

6. Sprawy różne.Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2006 14:25:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 lutego 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 14:00Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych - zmiana sposobu użytkowania gruntów.

3. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania "kwoty mlecznej".


4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2006 14:25:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 lutego 2006
Komisja Statutowo - Regulaminowa

godz. 12:00Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia,

2. Dyskusja nad Regulaminem Sejmiku Województwa Śląskiego,

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,

4. Wolne głosy i wnioski,

5. Zamknięcie posiedzenia.Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2006 14:24:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713