Czas wygenerowania treści 2020-07-12 10:29:23

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 5 kwietnia 2004
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 8:30

Wyjazdowe posiedzenie doraźnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Radni zapoznają się z działalnością:

  • Regionalnego Ośrodka Kultury (Katowice ul. Ligonia 7),
  • Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego (Katowice ul. Ligonia 7),
  • Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej "Ars Cameralis Silesiae Superioris" (Katowice ul. Ligonia 7),
  • Biblioteki Śląskiej (Katowice Plac Rady Europy 1).
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-04-2004 10:43:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 marca 2004
Komisja Rewizyjna

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Komisja zajmie się analizą sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2003. Omówiona zostanie także kontrola Zarządu Województwa w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w spółkach i funduszach, w których Województwo posiada akcje lub udziały (min. Fundusz Górnośląski, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego).

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 26-03-2004 15:02:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2004
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, 18 marca 2004

godz. 12:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radni omówią projekty z zakresu środowiska i gospodarki wodnej zgłoszone do współfinansowania w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 12-03-2004 13:03:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 marca 2004
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Czwartek, 11 marca 2004

godz. 14:30

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Radni zaopiniują wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Omówione zostaną także projekty uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego oraz przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 05-03-2004 14:17:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 marca 2004
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 11 marca 2004

godz. 13:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Komisja zajmie się analizą sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2003. Zaopiniowane zostaną także projekty uchwał Sejmiku.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 05-03-2004 14:17:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 marca 2004
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 10 marca 2004

godz. 14:30

Posiedzenie doraźnej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

W porządku posiedzenia przewidziano m.in. dyskusję nt. utworzenia uczelni rolniczej na terenie województwa śląskiego, zapoznanie się z informacją nt. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przyjęcie planu pracy Komisji do czerwca 2004.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 05-03-2004 14:17:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 marca 2004
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek, 9 marca 2004

godz. 14:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

W czasie posiedzenia zaprezentowana zostanie sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Omówiona zostanie także problematyka chorób nowotworowych w województwie śląskim.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 05-03-2004 14:16:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 marca 2004
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 8 marca 2004

godz. 9:30

Wyjazdowe posiedzenie doraźnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.\

W czasie posiedzenia zaplanowano wizyty w :

  • Zespole Szkół Medycznych w Rybniku (ul. Borki 37d) - dyskusja na temat filii w Rybniku RODN "WOM" w Katowicach,
  • Medycznym Studium Zawodowym w Wodzisławiu (ul. Wałowa 5),
  • Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jastrzębiu Zdroju (ul. Kościuszki 14).
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 05-03-2004 14:16:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 lutego 2004
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek 26 lutego 2004

godz. 12:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komisja zapozna się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą monitoringu ochrony środowiska w regionie.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-02-2004 14:57:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 lutego 2004
Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Środa, 25 lutego 2004

godz. 10:00

Posiedzenie komisji ds. "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-02-2004 14:56:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713