Czas wygenerowania treści 2020-11-28 06:09:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1446/387/II/2006przyjęcia opracowania pn.: „Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
1010/372/II/2006przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie trudnej sytuacji finansowej śląskiego garnizonu Policji
968/371/II/2006przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętka
600/357/II/2006podpisania Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, dotyczącego przekazania dotacji celowej w kwocie 116 tyś. zł na przystosowanie wejścia do Komendy Wojewódzkiej Policji i na utworzenie strefy administracyjnej przyjaznej dla obywatela
572/355/II/2006zmiany Uchwały własnej nr 2762/320/II/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Programem Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie
194/337/II/2006współfinansowania opracowania „Planu Generalnego MPL „Katowice” w Pyrzowicach” będącego aktualizacją „Planu Generalnego Lotniska „Katowice” w Pyrzowicach wraz z koncepcją struktury funkcjonalnej przestrzeni okołolotniskowej”
163/336/II/2006sporządzenia „Raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego” (w zakresie zagadnień związanych z proekologiczną polityką przestrzenną województwa) na potrzeby „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
162/336/II/2006sporządzenia „Raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego” (w zakresie zagadnień związanych z proekologiczną polityką przestrzenną województwa) na potrzeby „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
163/336/II/2006sporządzenia „Raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego” (w zakresie zagadnień związanych z proekologiczną polityką przestrzenną województwa) na potrzeby „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
2968/328/II/2005w sprawie zatwierdzenia składu Zespołów projektu własnego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR
2967/328/II/2005w sprawie podpisania porozumień o współpracy z instytucjami regionalnymi dotyczących działań na rzecz projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR
2761/320/II/2005zawarcia umowy z Urzędem Statystycznym w Katowicach o opracowanie danych statystycznych celem przygotowania Regionalnego Bilansu Innowacji Województwa Śląskiego w ramach projektu własnego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I”
2822/323/II/2005przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyznania w 2006 roku dotacji celowej w kwocie 116 tyś. zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
2762/320/II/2005przystąpienia do prac nad Programem Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie
2646/316/II/2005zawarcia umowy z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w sprawie współfinansowania konferencji regionalnej oraz warsztatów organizowanych celem upowszechniania działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju kreatywnego regionu innowacyjnego.
2609/314/II/2005przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego"
1436/176/II/2004przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
974/157/II/2004przystąpienia do wyceny nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Górkach Wielkich, oznaczonych jako działki nr 64/2 i 64/4, przejętych z mocy prawa przez Gminę Brenna
837/153/II/2004wyrażenia zgody na zagospodarowanie środków trwałych we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zbędnych dla prowadzonej działalności statutowej jednostki
555/138/II/2004zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie”.
554/138/II/2004akceptacji „Programu prac Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie na rok 2004”.
377/125/II/2004udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
315/123/II/2004powołania dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
314/123/II/2004odwołania dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
278/121/II/2004akceptacji „Rocznego programu prac Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej na rok 2004”. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713