Czas wygenerowania treści 2020-11-29 23:29:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
931/254/V/2018akceptacji wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków z Pomocy Technicznej programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
953/254/V/2018wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności należności wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/3880/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. dotyczącej zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur przez InnoPark Sp. z o.o. udzielonego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.03-24-02C9/16-00 z dnia 24 paĽdziernika 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zainwestuj w swoją przyszłość”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem.
921/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0429/17-001 złożonego przez Mrozek Maciej „Ekspert” w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
928/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01B4/16-002 złożonego przez P.P.U.H. STAN-PLAST S.C. Tomasz Stasiła, Damian Jędruszczak w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
920/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0437/17-001 złożonego przez „KEYSTONE CONSULTING” Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
927/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.03-24-07A0/17-001 złożonego przez: Consultor Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
924/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03CH/17-002 złożonego przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
947/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18
948/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18
934/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18
955/254/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
941/254/V/2018aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
933/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18
954/254/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
930/254/V/2018przyjęcia aktualizacji składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
942/254/V/2018ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
932/254/V/2018przyjęcia aktualizacji Zaleceń IZ/IC RPO WSL w zakresie procesu certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
951/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18
952/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18
950/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
949/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18
946/254/V/2018 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18, w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
943/254/V/2018przyjęcia wzoru umowy o przeniesieniu praw autorskich
945/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18, w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
923/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0414/17-001 złożonego przez: ATUM sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713