Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:08:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
255/240/V/2018odmowy wykupu nieruchomości w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
254/240/V/2018odmowy wykupu nieruchomości w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
253/240/V/2018wyrażenia zgody na podpisanie Listu intencyjnego z PKP PLK S.A. w sprawie współpracy w zakresie budowy skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej z drogą wojewódzką nr 789 w Myszkowie.
170/238/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Siweckiej-Skorupce – inspektorowi w referacie nieruchomości drogowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
171/238/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Pawelec – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
80/237/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
79/237/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
78/237/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sikorskiemu – wójtowi Gminy Hażlach reprezentującemu Gminę Hażlach z siedzibą w Hażlachu przy ul. Głównej 57
77/237/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich.
44/235/V/2018uchylenie uchwały nr 1530/207/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.07.2017r. w sprawie wydania opinii
2791/233/V/2017zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotyczącej warunków realizacji przebudowy istniejącego chodnika oraz schodów przy drodze wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesoła) w Żywcu
2792/233/V/2017nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Krzyżanowice
2790/233/V/2017zawarcia aneksu nr 4 do porozumienia z Gminą Pyskowice
2752/232/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2751/232/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2750/232/V/2017przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. umowy dzierżawy pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Śląskiego..
2749/232/V/2017zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 2 do umowy nr 3124/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019
2748/232/V/2017zmiany treści załącznika nr 11a do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
2747/232/V/2017zasad aktualizowania numeracji nadanej drogom powiatowym w województwie śląskim uchwałą własną nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r.
2746/232/V/2017zmiany uchwały nr 374/35/II/2003 z dnia 08.04.2003 r. w sprawie ustalenia sposobu i formy prowadzenia rejestru nadanych numerów drogom powiatowym.
2745/232/V/2017zatwierdzenia zmiany Rocznego Planu Finansowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
2744/232/V/2017zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2017” – aktualizacja grudzień 2017 r. w zakresie dla Miasta Zabrze oraz Miasta Gliwice
2679/230/V/2017nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Herby
2678/230/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2677/230/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713