Czas wygenerowania treści 2020-09-30 18:21:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/19/1/2008odwołania Marszałka Województwa Śląskiego
III/18/5/2007upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie)” (Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C
III/15/8/2007wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/15/14/2007przyjęcia rezygnacji Pana Sławomira Kowalskiego z funkcji Wicemarszałka Województwa Śląskiego
III/13/11/2007rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/12/3/2007upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008 – 2010 na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
III/10/1/2007odwołania Wicemarszałka Województwa Śląskiego
III/7/1/2007absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2006
III/5/11/2007rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/2/24/2006wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/1/3/2006wyboru Marszałka Województwa Śląskiego
III/1/5/2006wyboru Członków Zarządu Województwa Śląskiego
III/1/4/2006wyboru Wicemarszałków Województwa Śląskiego
II/53/24/2006rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/48/22/2006wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
II/47/16/2006rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/47/1/2006absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2005
II/46/18/2006rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/46/19/2006rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/44/1/2006udzielenia pomocy materialnej jednostkom z terenu Województwa Śląskiego realizującym zadania z zakresu ratownictwa
II/34/1/2005absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2004
II/27/6/2004przyjęcia oświadczenia w sprawie uczczenia 150 rocznicy pierwszego osadnictwa Ślązaków w Teksasie
II/27/1/2004określenia "Trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015"
II/26/8/2004zmiany uchwały nr II/19/16/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2004 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
II/25/1/2004przyjęcia oświadczenia w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713