Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:40:58

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/37/5/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/37/2/2013absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2012
IV/37/1/2013rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2012 rok
IV/36/12/2013wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/36/10/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/36/9/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/36/8/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/35/4/2013zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2013
IV/35/3/2013zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2013
IV/35/2/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/35/1/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/32/7/2013przyjęcia rezolucji w sprawie przekazania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wolnych środków finansowych na zapłatę za świadczenia wykonane przez podmioty lecznicze ponad limit określony w umowach z NFZ
IV/32/6/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/32/5/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/32/4/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/31/5/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/31/4/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/31/3/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/30/6/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/30/5/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/29/12/2012ustalenia wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2013 roku
IV/29/11/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/29/9/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/29/4/2012budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/28/7/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok



 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713