Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:33:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/12/22/2015nadania statutu Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
V/12/21/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach
V/12/20/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach
V/12/19/2015nadania statutu Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
V/12/18/2015nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z.
V/12/17/2015nadania statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach
V/12/16/2015nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu
V/12/15/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
V/12/14/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/12/13/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/12/12/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo- Leczniczemu w Gorzycach
V/12/9/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie
V/12/8/2015nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie
V/12/7/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu
V/12/6/2015nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu
V/12/5/2015nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
V/12/4/2015nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej
V/12/3/2015nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
V/12/11/2015nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
V/12/10/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie
V/11/22/2015wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
V/11/2/2015wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Zespołem Poradni Specjalistycznych Nr 1 w Tychach Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Edukacji 102 w Tychach, na okres 10 lat
V/11/1/2015podjęcia działań zmierzających do zbycia na rzecz Miasta Tychy udziałów Województwa Śląskiego w spółce MEGREZ sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz nieruchomości będących własnością Województwa Śląskiego
V/9/13/2015rozszerzenia działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/9/4/2015przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713