Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:23:26

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/31/23/2008wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, Gmina Wilkowice
III/31/19/2008wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/30/10/2008wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Istebnej nr 686, nr 687, nr 688, nr 833 oraz w Raciborzu przy ul. Króla Bolesława Chrobrego 1A
III/29/12/2008przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ulicy Zamkowej 8A w Gorzycach
III/29/5/2008wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/27/15/2008wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy pomieszczeń na okres 10 lat, z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego
III/27/4/2008ustalenia Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
III/26/3/2008nieodpłatnego nabycia 1.220.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
III/25/13/2008wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Bielskiego, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bystrej, Gmina Wilkowice
III/24/3/2008przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicy Zamkowej 8A, 8B, 8D w Gorzycach, stanowiących własność Województwa Śląskiego
III/24/2/2008ustalenia Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
III/24/18/2008objęcia przez Województwo Śląskie 50.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie za kwotę 500.000 zł
III/24/13/2008wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, Gmina Wilkowice
III/23/5/2008utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Śląski Ogród Zoologiczny”
III/22/18/2008wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jastrzębie Zdrój, bez dokonywania dopłat
III/18/10/2007wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ulicy 3 Maja 18
III/17/12/2007zmiany uchwały Nr III/9/19/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ulicy Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach
III/15/9/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Bystrej w budynku przy ulicy Fałata 4 A-B w klatce B, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 258/10000 na rzecz Gminy Wilkowice
III/13/8/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 91875/1000000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta Częstochowa
III/12/14/2007ustalenia szczególnego trybu przyznawania najemcom pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego
III/12/15/2007zmiany uchwały własnej Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
III/12/13/2007wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta Częstochowa
III/12/12/2007wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
III/12/11/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 26/100 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz Gminy Wodzisław Śląski
III/12/10/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 146/1000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Świętochłowicach, na rzecz Gminy Świętochłowice 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713