Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:05:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/24/3/2004wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Gminy Częstochowa
II/23/15/2004pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 789 /Brusiek – Kalety – WoĽniki – Koziegłowy – Żarki - Lelów/ przebiegającego ulicą Lubliniecką i I-go Maja w Kaletach
II/23/20/2004zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg krajowych odcinka drogi gminnej – ulica Armii Krajowej (od ulicy Wesołej do ulicy Browarnej) w Żywcu
II/23/19/2004zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg krajowych odcinka drogi powiatowej Węgierska Górka (od ulicy Zielonej) – Milówka oraz odcinka drogi powiatowej Kamesznica – Milówka
II/23/18/2004zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, w części dotyczącej pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinka drogi krajowej Nr 69 – ulica Wesoła (od ulicy Armii Krajowej do ulicy Dworcowej), ulica Dworcowa (od ulicy Wesołej do dworca PKP), ulica Browarna (od dworca PKP do ulicy Armii Krajowej) w Żywcu
II/23/17/2004zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, w części dotyczącej pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinka drogi krajowej Nr 69 od km 34+344 do km 37+036 (Węgierska Górka – Kamesznica)
II/23/16/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ozbawienia „kategorii drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 /Pyrzowice (Lotnisko) – Pomłynie – Sarnów/ w Pyrzowicach, przebiegającego ulicą Wolności od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do drogi krajowej nr 78
II/22/4/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii "drogi wojewódzkiej" odcinka drogi wojewódzkiej Nr 946, przebiegającego ulicą Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego oraz wschodnią i południową stroną Rynku w Żywcu
II/22/2/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej pozbawienia "kategorii drogi wojewódzkiej" odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 przebiegającego ulicą Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Handlową do Rynku w Żywcu
II/22/7/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii „drogi wojewódzkiej nr 946” odcinka drogi powiatowej nr S1469 – ulica Żeromskiego i drogi gminnej – fragment Alei Wolności od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do ronda z DW 946 (przeprawa przez Sołę) w Żywcu
II/22/6/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii „drogi wojewódzkiej nr 945” odcinka drogi krajowej nr 69 – ulica Wesoła od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Dworcową w Żywcu
II/22/5/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii "drogi wojewódzkiej nr 945" drogi powiatowej nr S1467 – ulica Handlowa i ulica Witosa w Żywcu
II/22/8/2004przyjęcia kierunków działań określonych w "Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej"
II/20/13/2004ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
II/19/8/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 789 (Brusiek – Kalety – WoĽniki – Koziegłowy – Żarki – Lelów) przebiegającego ul. Lubliniecką i I-go Maja w Kaletach
II/19/7/2004ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
II/18/15/2004upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza
II/18/10/2004zaopiniowania zaliczenia obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 /Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna/ do kategorii dróg krajowych
II/18/9/2004przyjęcia projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 /Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna/
II/10/16/2003w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych ulic leżących w ciągach dróg wojewódzkich Nr 932 i 935 na terenie miasta Żory i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich innych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Żory oraz ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Żory
II/8/2/2003wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie, na rzecz Skarbu Państwa, służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach gmina Ożarowice
I/47/18/2002zabezpieczenia wkładu finansowego na realizację projektu pod nazwą „modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 – Jeleśnia granica państwa, stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów – Orawska Polhora – etap I”, zgłaszanego do dofinansowania ze strony programu Współpracy Transgranicznej PHARE CBC 2002 Polska - Słowacja
I/47/16/2002zapewnienia środków na zakup pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym w latach 2002 i 2003
I/42/16/2001wydania opinii dotyczącej likwidacji części linii kolejowej Tarnowskie Góry - Zawiercie na odcinku Tarnowskie Góry - Siewierz
I/42/15/2001wydania opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Zabrze-Mikulczyce-Tworóg 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713