Czas wygenerowania treści 2021-03-08 00:29:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/17/17/2007nadania statutu Teatrowi Rozrywki w Chorzowie
III/17/16/2007nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
III/17/15/2007nadania statutu Operze Śląskiej w Bytomiu
III/17/14/2007nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
III/17/18/2007podjęcia działań zmierzających do prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przez Województwo Śląskie oraz ministra właściwego do spraw kultury jako wspólnej instytucji kultury
III/9/20/2007udzielenia w 2007 roku Gminie Pszczyna pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej Stajni Książęcych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie
II/53/2/2006przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2006-2009”
II/51/1/2006przyjęcia dokumentu „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”
II/43/3/2006nadania statutu Muzeum Śląskiemu w Katowicach
II/38/7/2005podjęcia działań zmierzających do wspólnego prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Śląskie w Katowicach” przez Województwo Śląskie i Ministra Kultury
II/30/11/2005zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/4/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, zmienionej uchwałami własnymi nr I/37/14/2001 z dnia 25 czerwca 2001 roku oraz nr II/22/31/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku
II/30/10/2005zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/3/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Rozrywki w Chorzowie
II/30/9/2005zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/2/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach, zmienionej uchwałą własną nr I/31/6/01z dnia 19 lutego 2001 roku
II/30/8/2005zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/1/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Operze Śląskiej w Bytomiu
II/30/7/2005zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/10/6/99 z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
II/29/18/2004wyrażenia zgody na ustanowienie dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą budynków oraz podwyższenia bonifikat
II/22/31/2004zmiany uchwały nr I/14/4/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
II/22/11/2004zabezpieczenia środków finansowych w latach 2005 2007 dla Akademii Muzycznej w Katowicach
II/18/8/2004zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dla projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
II/14/14/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/11/14/2003zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/5/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach
II/6/11/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/6/10/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/6/9/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/6/8/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713