Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:29:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zamek Cieszyn, Cieszyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Podmiot kontrolowany: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań statutowych jednostki. Kontrola gospodarki finansowej jednostki w 2016 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-6-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017 Wystąpienie pokontrolne z dnia 2017.08.31
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017 Protokół z dnia 04.08.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.09.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017. Protokół z dnia 9.08.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.08.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713