Czas wygenerowania treści 2020-10-25 12:36:45


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Broch PHU Stanisław Cichoń Ruda Śląska ul. Żurawia 2. Organizator turystyki/posrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie:„Remont Konserwatorski organów firmy Sauer opus 1240 wybudowanych w roku 1922 z użyciem organów C Volkmanna z roku 1865”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel MERCURE CIESZYN, kat. *** (trzy gwiazdki), Cieszyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SJESTA, kat. *** (trzy gwiazdki), Mikołów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Eat Life Sp. z o.o. Będzin ul. Skalskiego 9/176. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Medyczne TOMMED Sp. z o.o., PROF-MED Sp. komandytowa, ul. Żelazna 1, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel BLUES, kat. *** (trzy gwiazdki), Chorzzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: KOTP Katarzyna Majchrzak Katowice ul. Grażyńskiego 30/3.Inny podmiot (Przedsiębiorca bez wpisu do rejestru
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1.Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów przeprowadzonych w trybie ustawy Prawo Budowlane i prowadzenie książek obiektów. 2. Realizacja zapisów zawartych przez Śląski Zarząd Nieruchomości umów obligacyjnych, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz egzekwowanie obowiązków najemców, dzierżawców i biorących do używania wynikających z ww. umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-11-2017

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713