Czas wygenerowania treści 2020-09-20 05:25:46


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2015 -2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z dnia 14.10.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.11.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w likwidacji, Bruxelles
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z dnia 16 sierpnia 2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnośląskie, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z kontroli podpisany 2.11.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.11.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.09.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2016 Protokół z kontroli z dnia 4.08.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-7-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) Kontrola finansowa 2015 - 2016. 2) Sprawdzenie dokumentacji nauczycieli ubiegających się w roku szkolnym 2016/2017 o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pod kątem dokonywanej przez organ prowadzący analizy formalnej dokumentacji dołączanej do wniosku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713