Czas wygenerowania treści 2021-01-24 20:28:48


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel FERO ACTIV, kat. **, Korbielów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Ogrody Teatru z siedzibą w Katowicach przy al. Niepodległości 2
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadań publicznych pod tytułem: 1) Premiera przedstawienia „Męczennicy” w Teatrze Gry i Ludzie zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 436/318/IV/2014 z dnia 11 marca 2014 r., 2) Premiera przedstawienia „Baron Łgarz” w Teatrze Gry i Ludzie zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 436/318/IV/2014 z dnia 11 marca 2014 r., 3) Premiera spektaklu pt. „Kwanty” zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 549/31/V/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., 4) Letni objazd teatralny „Bajkowe wakacje” zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 549/31/V/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., 5) Premiera przedstawienia mama bohatera w Teatrze Gry i Ludzie w ramach cyklu Podwieczorki Teatralne zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 566/104/V/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży GOODLUCK, Tychy. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich kierowców. Zakres czasowy: 17.12.2015r. – 28.11.2016r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel KMICIC, kat.***, Złoty Potok
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt hotelarski MAZUR, Buczkowice.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 627).
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-11-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BT SUNTERM, ul. 3 Maja 3, Pszczyna. Agent Turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Regulowanie zobowiązań i windykacja należności budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Medyczne ENEL-MED S.A w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 627).
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2016

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713