Czas wygenerowania treści 2020-07-03 16:08:21


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
- kontrola finansowa 2014 – 2015, - zgodność losowo wybranego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/15 z faktycznym stanem organizacyjnym placówki oraz zatrudnieniem personelu, - kontrola w zakresie prowadzenia spraw osobowych. Kontrola przeprowadzona za okres roku 2014 i 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Kontrola finansowa 2014-2015. 2. Załatwienie skarg i wniosków zgłoszonych do placówki. Stosowanie rzeczowego wykazu akt. Rejestracja i obieg dokumentów. Rejestracja i obieg dokumentów. 3. Procedura zwalniania z odpłatności za wyżywienie w placówce. 4. Kontrola w zakresie prowadzenia spraw osobowych. Kontrola przeprowadzona za okres roku: 2014 i 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IW)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości zwrotu odzyskanego z US w roku 2014 podatku VAT dla zadania Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice oraz kontrola prawidłowości przepływów finansowych dla w/w zadań dotowanych w roku 2014 ze środków budżetowych województwa
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.09.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014-2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.06.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.07.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki; stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów; udostępnianie informacji publicznej, BIP; procedura zwalniania z odpłatności za wyżywienie w placówce; kontrola finansowa 2014 – 2015; zatrudnianie, wynagradzanie, ocena, doskonalenie pracowników placówki oraz organizacja pracy. Lata 2012 -2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prowadzenia spraw osobowych, kontrola finansowa - lata 2014-2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2011 r. do dnia 30.09.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-6-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
• sprawdzenia zgodności danych wykazanych w „Informacji o wybranych kosztach” za 2013 rok, • sprawdzenia zgodności danych wykazanych w „Informacji miesięcznej o realizacji planu usług i o wykorzystaniu dotacji” za rok 2014 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku, • sprawdzenia zgodności danych w rozliczeniu dotacji podmiotowej za 2014 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713