Czas wygenerowania treści 2021-01-20 18:31:21


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna ,,POLIDIAGNOMED” w Częstochowie, ul. Kilińskiego 21, 42 – 200 Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2013 r., w zakresie: oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami, celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środoków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Gmina Świętochłowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Pomocy Środowiskowej ,,Złota Jesień” w Świętochłowicach"
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu, Plac Akademicki 17, 41 - 902 Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2009 r. do dnia 30.09.2012 r., w zakresie: • oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami, • celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych, • oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,estima Stomatologia Estetyczna”, ul. Kubicy 2, 43 - 100 Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2011 r. do dnia 31.10.2013 r., w zakresie: • oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami, • celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Usługi i Pomoc Psychologiczna Beata Choromańska-Matera w Jastrzębiu-Zdroju
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyczne Reise Hit s.c w Knurowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wymiana sześciu wind w bloku łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2013
Podmiot kontrolujący: Kancelaria Ogólna i Archiwum (KO)
Podmiot kontrolowany: Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przechowawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem nr 1/13.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o. Pracownia Psychologiczna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2013

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713