Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:31:30


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Broch w Rudzie Śląskiej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: PPH AWAN Goleszów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo ruchu drogowym działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kadr i Płac (PK)
Podmiot kontrolowany: Brewet Sp. z o.o. Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przechowawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem nr 4/10
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kadr i Płac (PK)
Podmiot kontrolowany: Archidoc S.A. w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przechowawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem nr 2/10
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Stok Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ****(cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Kinga w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Usługi Przewozowe Przewóz Osób Zenon Stuchlik - Żory
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnianie przez przewoźnika drogowego wymagań ustawowych i warunków określonych, w udzielonych przez Marszałka Województwa Śląskiego, zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym o numerze: 0000657/1 ; przestrzeganie zasad realizacji przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, określonych w art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyki i Sportu Sportevents w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Globus w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Plus Pracownia Psychologiczna w Skoczowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) Protokół kontroli podpisany w dniu 26.10.2011r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 03.11.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713