Czas wygenerowania treści 2021-01-16 10:45:46


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu, Siewierz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 22.07.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5.08.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach , Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 31.07.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.09.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-6-2009
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji wg kategorii zaszeregowania, - prawidłowość stosowania procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze, - prawidłowość stosowania rzeczowego wykazu akt, - rozpatrywanie skarg, - zgodność statutu z przepisami prawa, - zgodność zatrudniania nauczycieli wychowawców z zatwierdzonym arkuszem organizacji. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2008/2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: Kontrola finansowo-księgowa: Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych Zakres czasowy kontroli: rok 2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnośląskie, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawy organizacyjno-finansowe instytucji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-6-2009
Podmiot kontrolujący: Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (OB)
Podmiot kontrolowany: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie realizacji przedsięwzięć obronnych w zakresie przygotowania oraz wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji wg kategorii zaszeregowania, - prawidłowość stosowania procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze, - prawidłowość stosowania rzeczowego wykazu akt, - rozpatrywanie skarg, - zgodność statutu z przepisami prawa, - zgodność zatrudniania nauczycieli wychowawców z zatwierdzonym arkuszem organizacji, - wydatki rzeczowe 2008–2009. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2008/2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713