Czas wygenerowania treści 2020-10-21 01:22:52


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków 2007-2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2008r. oraz wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu Woj. Śląskiego w 2008r., wspólnie z Wydziałem Zrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 21.11.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.12.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 15.04.2009r. w zakresie: 1.Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, PFRON, skutkiem czego była zapłata odsetek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2008r. Protokół z kontroli z dnia 14.11.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków 2008r. Protokół z kontroli z dnia 9.12.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5.01.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.02.2009r. w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 14.11.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.01.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.01.2009r. w zakresie: 1.Pobranie dotacji celowej w nadmiernej wysokości; 2.Nieterminowe dokonanie wpłaty na PFRON za IV.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Dziecięcy Ośrodek Leczniczo -Rehabilitacyjny , Górki Wielkie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków 2008r. Protokół z kontroli z dnia 6.11.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.12.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 27.03.2009r. w zakresie: 1.Nieopłacenie w terminie części składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2008r. Protokół z kontroli z dnia 30.10.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.11.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Wędrowiec w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i górskiego, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel OLIMPIA w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713