Czas wygenerowania treści 2020-11-28 16:56:50


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa-sprawy organizacyjne
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2005
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania składnikami mienia szpitala
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2005
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja planu pracy na rok 2005 - kontrola planowa
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiederkiewicza, Mikołów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2004 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania skałdnikami mienia ruchomego Województwa we władaniu jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2005
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2004 - 2005r., 5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 - 2005r., 5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2004 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2004-2005r., 5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2003 - I półrocze 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713