Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:55:32


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami przez Śląski Zarząd Nieruchomościami
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Narciarski w Katowicach z siedzibą w Chorzowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Aeroklub Rybnicki Okręgu Węglowego w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: PTTK oddz. "Beskid Śląski" w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2001 - I półrocze 2004, 5% wydatków 2001 - I półrocze 2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
procedura przejęcia składników mienia ruchomego SPZOZ Centrum Diagnostyki Medycznej i Rehabilitacyjnej w Ustroniu oraz sposób jego wykorzystywania
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Miliówce 1. Organizacja i kierowanie biblioteką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli, warunki lokalowe i BHP. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli, plan rozwoju filii. 4. Udostępnianie zasobów i czas otwarcia biblioteki. 5. Wzbogacenie zbiorów. 6. Działalność edukacyjna. 7. Współdziałanie biblioteki ze środowiskiem. 8. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 9. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 10. Dyscyplina pracy (listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Żywcu 1. Organizacja i kierowanie biblioteką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli, warunki lokalowe i BHP. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli, plan rozwoju filii. 4. Udostępnianie zasobów i czas otwarcia biblioteki. 5. Wzbogacenie zbiorów. 6. Działalność edukacyjna. 7. Współdziałanie biblioteki ze środowiskiem. 8. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 9. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 10. Dyscyplina pracy (listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-6-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713