Czas wygenerowania treści 2020-07-05 22:19:26

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 923/OS/2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 lipca 2006r. znak ŚR-III- 6618/PZ/60/05/9/06 (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2006r. ŚR- 11-6618/60/05/13/06 oraz decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego: Nr 2083/OS/2008 z dnia 30 lipca 2008r„ Nr 2279/OS/2010 z dnia 11 czerwca 201 Or. Nr 2094/OS/2011 z dnia 14 lipca 201 lr., Nr 93/OS/2013 znak OS.GO.KW-OOOl2/13 z dnia 2 stycznia 2013r„ nr 1218/OS/2013 z dnia 4 czerwca 2013r., nr 1923/OS/2013 z dnia 26 września 2014 r.. nr 2524/OS/2014 z dnia 3 grudnia 2014r. nr 83/OS/2015 z dnia 19 stycznia 2015r.). udzielającą Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. J. Matejki 6 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 850/OS/2015 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r. znak ŚR-III-6618/PZ/l478/21/06 (zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. znak ŚR-III- 6618/147/21/07, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2010r. Nr 1162/OS/2010, z dnia 7 czerwca 20lir. Nr 1684/OS/2011, z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2587/OS/2014) udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji saletry potasowej i wapniowej zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15, prowadzonej przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonała, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Sylwia Golonka- pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 czerwca 2006 r. o znaku ŚR.III/6618/PZ/73/9/05/06 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 czerwca 2011 r., Nr 1721/OS/2011, oraz decyzją z dnia 17 listopada 2014 r., Nr 2306/OS/2014), udzielającą Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA., zlokalizowanej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw „stara cześć" Elektrociepłowni „Zofiówka”, zlokalizowanej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 802/OS/2015 z dnia 05.05.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 czerwca 2007 r. Nr ŚR-II- 6618/38/06/7/07 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2768/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w Katowicach przy ul. ks. Mjra K. WoĽniaka 24, prowadzonej przez Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Mjra K. WoĽniaka 24.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 798/OS/2015 z dnia 27.4.2015 r. w sprawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2005r., znak: ŚR- III/6618/Cie/40/7/05 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 3184/OS/2008 z dnia 10 grudnia 2008r., nr 1592/OS/2011 z 1 czerwca 2011r., nr 1252/OS/2013 z 7 czerwca 2013r., nr 2641/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014r., udzielającą PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wytwarzania soli, instalacji syntezy żywic wraz z instalacjami połączonymi technologicznie zlokalizowanych w Cieszynie przy ul. Chemików 16.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 670/OS/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 paĽdziernika 2008r. Nr 2726/OS/2008 (zmienionej decyzjami: z dnia 20 maja 2009 r. Nr 1440/OS/2009, z dnia 12 lipca 201 lr. Nr 2028/OS/2011, z dnia 14 marca 2012 r. Nr 550/OS/2012, z dnia 20 lipca 2012 r. Nr 2004/OS/2012, z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr 945/OS/2013, z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2602/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla "KW'" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Promack Spółka komandytowo-akcyjna w Katowicach dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 585/OS/2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR.III/6618/PZ/54/12/04/06 z dnia 25 maja 2006 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego spółce Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 92 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 roku, nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., nr2122/OS/14 z dnia 27 paĽdziernika 2014r., oraz decyzją nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 934/OS/2015 z dnia 3.4.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/65/12/05 z dnia 28 czerwca 2005r. (zmienioną: decyzjami Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/65/05/5/07 z 5 września 2007r., znak; ŚR-III-6618/65/05/8/07 z 28 grudnia 2007r. oraz decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego nr 2319/OS/2009 z 9 lipca 2009r., nr 805/OS/2010 z 11 marca 2010r. i nr 2730/OS/2014 z 19 listopada 2014) udzielającą Firmie EKO-SERW Spółka z o.o. w Zabrzu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw z Unieszkodliwianiem Odpadów wg Technologii Geodur zlokalizowanej w Bytomiu Szombierkach przy ulicy Zabrzańskiej 7.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 491/OS/2015 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR.III./6618/PZ/84/11/05/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. udzielającej Elektrociepłowni ..Będzin” S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 3074/OS/2008 z dnia 1 grudnia 2008r.; 3704/OS/2009 z dnia 9 listopada 2009 r.; 4680/OS/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.; nr 1176/OS/2014 z 16 czerwca 2014 r., Nr 2170 /OS/2014 z dnia 30 paĽdziernika 2014r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 557/OS/2015 z dnia 17.3.2015 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Żwirowej.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713