Czas wygenerowania treści 2020-05-27 16:23:27

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2528/OS/2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r. Nr 3366/OS/2010 (zmienioną decyzją z dnia 14 września 2011 r. Nr 2793/OS/2011) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla EKOMAX Sp. z o.o. w Gliwicach dla instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 206.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2721/OS/2014 z dnia 2.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 643/OS/2009 z dnia 5 marca 2009r., znak: OS.GO.7628/59/1/1/08 (zmienioną: decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1555/OS/2010 z 26 kwietnia 2010r., nr 923/OS/2011 z 28 marca 2011 r., nr 2027/OS/2011 z 11 lipca 2011 r. i nr 51/OS/2014 z 7 stycznia 2014r.) udzielającą „Lear Corporation Poland II” Sp. z o.o. w Tychach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji kształtek poliuretanowych znajdującej się w Tychach przy ul. Serdecznej 40.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2731/OS/2014 z dnia 2.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 973/OS/2011 z dnia 31 marca 2011r., znak: OS.GO.7628/22/11 (zmienioną decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 1068/OS/2013 z 10 maja 2013r. przenoszącą prawa i obowiązki) udzielającą firmie ME GA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o. w Bielsku - Biała ul. Karpacka 44/7E pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania poza składowaniem odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton odpadów na dobę ,znajdującej się na terenie Zakładu Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2777/OS/2014 z dnia 2.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2006r., znak: ŚR-III-6618/PZ/106/11/06, udzielającą Firmie „Chów drobiu” Robert Tomża w Pszczynie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Dębowcu przy ul. Spółdzielczej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2257/OS/2014 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-VII.3-6618/97/14/07 z dnia 24 lipca 2007r. udzielającej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Simoradzu, 43 - 426 Dębowiec pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu - instalacja powyżej 40 000 oraz dla pozostałych dwóch instalacji nie będących typu IPPC.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2455/OS/2014 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie Tauron Ciepło S.A. decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3356/OS/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r., sprostowaną postanowieniem Nr 945/OS/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz zmienioną decyzją Nr 1347/OS2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (do której przeniesiono prawa na: Enpower Service Sp. z o.o. decyzją Marszałka Województwa śląskiego Nr 766/OS/2014 z 4 kwietnia 2014 r,), dla instalacji spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 eksploatowanej obecnie przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Regon: 242734832, NIP: 954-27-32-017).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2643/OS/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2007r. znak: ŚR-III-6618/PZ/103/12/07 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z 10 marca 2009r Nr 669/OS/2009. oraz Nr 373/OS/2011 z 11 lutego 201 lr.), udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Promień” w Ogrodzonej dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Ogrodzonej 115, gmina Dębowiec.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2645/OS/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2006r. znak: ŚR-III-6618/PZ/86/10/06 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcji Drobiarskiej Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny w Szczekocinach dla instalacji chowu drobiu zlokalizowanej w Szczekocinach przy ul. Parkowej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2787/OS/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2010r., Nr 1066/OS/2010 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. wr Częstochowie dla instalacji do walcowania blach o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg rocznie oraz dla instalacji do automatycznego śrutowania i zabezpieczania antykorozyjnego blach o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2797/OS/2014 z dnia 1.12.2014 r w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2007r., znak: ŚR-III-6618/PZ/139/7/06, udzielającą Spółce Cywilnej „H&P 2” ODCHÓW I HODOWLA DROBIU R.Hasiński, P.Paszkowski, M.Pająk w Palowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: fermy drobiu H&P 2, zlokalizowanej w Czarkowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713