Czas wygenerowania treści 2020-07-12 12:16:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV w Częstochowie” realizowanej w ramach zadania: „Budowa linii kablowej w celu zmodernizowania linii 15 kV, relacji KuĽnica-Brzeziny oraz połączenia ciągów 15 kV Rejonów Dystrybucji: Częstochowa Wschód i Częstochowa Miasto – przejście pod torami linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie w km 113,730 szlaku Kucelinka-Częstochowa Stradom”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 48/2, obręb 368 i dz. nr 68/2, obręb 351, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka 2, ul. Siewnej 28 i ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
odmowa uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV w Częstochowie” realizowanej w ramach zadania: „Budowa linii kablowej w celu zmodernizowania linii 15 kV, relacji KuĽnica-Brzeziny oraz połączenia ciągów 15 kV Rejonów Dystrybucji: Częstochowa Wschód i Częstochowa Miasto – przejście pod torami linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie w km 113,730 szlaku Kucelinka-Częstochowa Stradom”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 48/2, obręb 368 i dz. nr 68/2, obręb 351, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zasilaczy 3kV przy KS Ciasna, w gminie Ciasna” realizowanej w ramach zadania „Modernizacja zasilaczy 3kV przy KS Ciasna wraz z modernizacją kabli uszyniających i sterowniczych”, projektowanej na działkach gruntu: dz. nr 201/3; dz. nr 205/4, k.m. 6 i dz. nr 37/11; dz. nr 38/11, k.m. 7, obręb Molna, oraz dz. nr 152/97; dz. nr 153/97; dz. nr 154/97; dz. nr 146/114; dz. nr 163/15; dz. nr 164/15; dz. nr 165/15; dz. nr 155/57, dz. nr 156/57; dz. nr 182/57; dz. nr 158/57, k.m. 5-I, obręb Ciasna, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych, w gminach: Kłobuck i Wręczyca Wielka”, projektowanego na działkach gruntu nr: 669/4, k.m.6; 2538, k.m. 20; 2637, k.m.21, obręb Kłobuck; dz. nr 247, k.m. 4, obręb Zakrzew; dz. nr 1079, k.m. 1, obręb Zagórze; dz. nr 967, k.m. 1, obręb Wręczyca Wielka; dz. nr 293, k.m. 4, obręb Borowe; dz. nr 153/2, k.m. 2; 153/1, k.m. 3, obręb Bieżeń i dz. nr 431, k.m. 4,5, obręb Jezioro, w granicach terenów zamkniętych, realizowanego w ramach zadania: „Rozbiórka i budowa w odcinkach km: 68,62÷69,1; 70,8÷70,9; 72,9; 76,7÷77,1; 78,0÷78,2; 78,4÷78,6; 78,7÷78,9, 81,8÷82,2; 86,8÷87,9; 88,0÷90,72 oraz przebudowa w odcinku km: 69,1÷70,8; 70,9÷76,7; 77,1÷78,0; 78,2÷78,4, 78,6÷78,7; 78,9÷81,8; 82,2÷86,8; 87,9÷88,0 linii średniego napięcia, linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN, dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych relacji Herby Nowe-Kłobuck, wzdłuż linii kolejowej nr 131, w km 68,62÷90,72

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla: garażu podziemnego z naziemną częścią wjazdową, zagospodarowaniem terenu, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i drogową na terenie przy Al. RoĽdzieńskiego 1 w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: hali magazynowej (I etap inwestycji) oraz dla zmiany sposobu użytkowania części istniejącego budynku mieszkalnego na część handlowo-biurowo-socjalną (II etap inwestycji) przy ul. Bocheńskiego 93 – 95 w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Szopienickiej 58 na działkach nr 1438/86, 1859/86 i 1149/86 (km. 1, obr. Mysłowice Las) w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci wodociągowej w Sosnowcu”, realizowanej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Morcinka w Sosnowcu oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Sosnowcu”, projektowanej na działkach gruntu nr: 1083, 1100, k.m. 3, obręb Porąbka oraz dz. nr 1381/9, k.m. 4 i dz. nr 302/2, k.m. 1, obręb Kazimierz Górniczy, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713