Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:11:35

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 15 września 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-09-2016 10:18:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 września 2016
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2016 roku.
 3. Analiza skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-09-2016 08:57:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 sierpnia 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek o godz. 10:30 przed sesją Sejmiku Województwa Śląskiego


Opiniowanie projektu uchwały z druku V/439Foyer Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2016 12:20:22
Ostatnia aktualizacja: 22-08-2016 12:20:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 29 sierpnia 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.06.2016 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27.06.2016 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29.06.2016 r.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (druk V/444),
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/410).
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bojszowy (druk V/411).
 8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Istebna (druk V/412).
 9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kuźnia Raciborska (druk V/413).
 10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Panki (druk V/414).
 11. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry (druk V/415).
 12. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Toszek (druk V/416).
 13. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Koniecpol (druk V/417).
 14. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żory (druk V/418).
 15. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska (druk V/419).
 16. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lyski (druk V/420).
 17. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy (druk V/421).
 18. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poraj (druk V/422).
 19. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Siewierz (druk V/423).
 20. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bieruń I (druk V/424).
 21. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Zebrzydowice (druk V/425).
 22. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kończyce Małe (druk V/426).
 23. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciasna (druk V/427).
 24. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Jaworzno (druk V/428).
 25. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Olsztyn (druk V/429).
 26. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Przezchlebie (druk V/430).
 27. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Zabłocie-Drogomyśl (druk V/431).
 28. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pszczyna (druk V/432).
 29. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Chorzów Świętochłowice (druk V/433).
 30. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Janów (druk V/434).
 31. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska (druk V/435).
 32. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sosnowiec (druk V/436).
 33. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka (druk V/437).
 34. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żywiec (druk V/438).
 35. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2016 09:58:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2016
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2016 11:44:40
Ostatnia aktualizacja: 22-08-2016 11:46:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 19-08-2016 11:02:22
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Motyka 19-08-2016 11:08:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 11 lipca 2016 roku mieszkańcom Sołectw: Tęgobórz, Gustawów i Małachów.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025.
 5. Informacja na temat stopnia dostosowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których organem tworzącym jest Województwo Śląskie, do wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2016 09:22:22
Ostatnia aktualizacja: 24-08-2016 09:49:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie informacji na temat bieżących działań na Stadionie Śląskim.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku druki V/440-444.
 4. Przyjęcie protokołów nr 12,13,15, 18.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2016 12:17:45
Ostatnia aktualizacja: 24-08-2016 09:31:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Planowanie przestrzenne na terenie województwa szczególnie w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Rola administracji samorządowej i agend rządowych.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 17-08-2016 10:55:58
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Motyka 17-08-2016 10:57:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 22 sierpnia 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 12:30

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Działalność i funkcjonowanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.06.2016 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27.06.2016 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29.06.2016 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, promenada Gen. J. Ziętka 7.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 17-08-2016 11:06:44
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Motyka 17-08-2016 11:08:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713