Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:48:07

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 19 sierpnia 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk IV/876).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice Część „Zachód” od km 5+320,00 do km 8+119,85 (odcinek G1)” (druk IV/877).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonanie „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014” (druk IV/878).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (druk IV/879).
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Czerwionka – Leszczyny (druk IV/880).
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wodzisław Śląski (druk IV/881).
 8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Zabrze (druk IV/882).
 9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Myszków (druk IV/883).
 10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Suszec (druk IV/884).
 11. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Miedźno (druk IV/885).
 12. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Pawłowice (druk IV/896).
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego.
 14. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2014 10:13:53
Ostatnia aktualizacja: 14-08-2014 10:14:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 26 czerwca 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Informacja na temat sytuacji w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym S.A. w Katowicach.
 3. Informacja na temat realizacji Drogowej Trasy Średnicowej.
 4. Informacja na temat Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-06-2014 13:15:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 czerwca 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-06-2014 10:53:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 czerwca 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, godzi. 13:30


Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego odbędzie się w przerwie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego celem zaopiniowania projektów uchwałUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2014 10:48:34
Ostatnia aktualizacja: 17-06-2014 10:48:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 23 czerwca 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, godzi. 13:30


Posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Kultury odbędzie się w przerwie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego celem zaopiniowania projektu uchwałyUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2014 10:44:12
Ostatnia aktualizacja: 17-06-2014 10:47:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 czerwca 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-06-2014 10:38:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 czerwca 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego (od grudnia 2010 roku do grudnia 2013 roku).
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-06-2014 10:24:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 4 czerwca 2014
Komisja Rewizyjna

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2013 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Analiza sprawozdania finansowego oraz opinii z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego wydanej przez biegłego rewidenta.
 4. Podjęcie uchwały Komisji dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2013.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-05-2014 10:06:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 maja 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-05-2014 13:12:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 maja 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Piątek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-05-2014 07:26:16
Ostatnia aktualizacja: 29-05-2014 07:26:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713