Czas wygenerowania treści 2020-10-02 00:19:18

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-06-2011 12:14:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2011
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Piątek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Omówienie przez członka Zarządu Pana Jerzego Gorzelika następujących tematów:
  1. omówienie wizyty Pani Hannelore Kraft Premiera rządu Nadrenii Północnej Westfalii,
  2. plan pracy Komisji Mieszanej porozumienia Nadrenii Północnej Westfalii,
  3. regionalny Trójkąt Weimardzki,
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-06-2011 12:13:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 czerwca 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sytuacja finansowa w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie w 2010 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 4. Sprawy różne i wniesione.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-06-2011 14:34:57
Ostatnia aktualizacja: 22-06-2011 14:38:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 czerwca 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie Regulaminu przyznawania Nagród Marszałka za wybitne osiągnięcia sportowe.
 3. Propozycje tematów posiedzeń na II półrocze 2011 r.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-06-2011 14:35:45
Ostatnia aktualizacja: 22-06-2011 14:37:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 czerwca 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołu.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-06-2011 13:57:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 czerwca 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołu.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2010 rok.
 3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-06-2011 14:03:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 czerwca 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie ul. Konopnickiej 1.
 2. Wizyta w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie ul. Parkowa 25.
 3. Sprawy bieżące Komisji i wolne wnioski zaplanowane są do rozparzenia w Górnośląskim Parku Etnograficznym po zakończeniu części oficjalnej.

Posiedzenie wyjazdowe. Zbiórka Radnych o godz. 9.30 przed Urzędem Marszałkowskim, od strony ulicy J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2011 09:54:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie następujących elementów inwestycji:
  1. wizualizacji zmienionej kolorystyki widowni,
  2. ogrodzenia wokół Stadionu,
  3. projektu zaplecza treningowego pod trybuną wschodnią.
 3. Wizytacja obiektu.
 4. Dyskusja i podsumowanie.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski”w Chorzowie.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-06-2011 12:09:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stan bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa śląskiego.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na II półrocze 2011 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-06-2011 12:08:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Ocena , zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-06-2011 14:24:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713