Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:56:49

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 25 czerwca 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, 25 czerwca 2010

godz. 13:15

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad .
 2. Prezentacja działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji na terenie Gminy Konopiska.
 3. Zwiedzanie obiektów na terenie Gminy:
  1. Stadion Lekkoatletyczny,
  2. Kompleks boisk Orlik 2012,
  3. Pole golfowe Rosa Private Golf Club.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie wyjazdowe – wyjazd z Katowic o godz. 12:00, początek spotkania o godz. 13:15 w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2010 12:59:20
Ostatnia aktualizacja: 23-06-2010 13:14:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 16 czerwca 2010

godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-06-2010 10:14:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 czerwca 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 15 czerwca 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-06-2010 10:04:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 14 czerwca 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nt. udzielonego w roku 2009 wsparcia finansowego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2010 14:26:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 14 czerwca 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2010 11:45:30
Ostatnia aktualizacja: 08-06-2010 11:46:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 14 czerwca 2010

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2010 10:16:23
Ostatnia aktualizacja: 11-06-2010 11:39:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2010
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Poniedziałek, 14 czerwca 2010

godz. 14:45

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej .

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały: - zmiany statutu Śląskiego Zarządu i Melioracji Wodnych w Katowicach ( Druk 892/III).
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Gabinet Przewodniczącego Sejmiku (279), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-06-2010 11:37:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 maja 2010
Doraźna Komisja ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu

Środa, 19 maja 2010 r.

godz. 11:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z działalnością Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
 3. Kierunki zagospodarowania terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.

Siedzibia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice ul. Kossuth 6.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-05-2010 09:43:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 12 maja 2010 r.

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sali Sejmu Śląskiego (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2010 10:01:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 maja 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 11 maja 2010 r.

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-04-2010 10:53:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713