Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:59:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 25 sierpnia 2008

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
 3. Sytuacja i funkcjonowanie lecznictwa psychiatrycznego w województwie śląskim.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-08-2008 09:51:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 2 lipca 2008
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa, 2 lipca 2008

godz. 9:30

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.Proponowany porządek posiedzenia:

Zaopiniowanie nowego tekstu porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Nadrenii Północnej-Westfalii.Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-06-2008 10:34:46
Ostatnia aktualizacja: 26-06-2008 10:41:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2008
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 1 lipca 2008

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Aktualna sytuacja oraz kierunki rozwoju Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2008 15:12:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek, 1 lipca 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-06-2008 10:54:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 1 lipca 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2008 09:07:24
Ostatnia aktualizacja: 24-06-2008 09:08:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 czerwca 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 30 czerwca 2008

godz. 11:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu nr 28 z posiedzenia Komisji w dniu 16 czerwca 2008 roku.
 3. Przedstawienie osiągnięć Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
 4. Omówienie aktualnych problemów w zakresie rehabilitacji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na II półrocze 2008 roku.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie na terenie Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.


Wyjazd Radnych spod budynku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach od ul. J. Ligonia 46 o godz. 9:30.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2008 15:01:14
Ostatnia aktualizacja: 24-06-2008 15:03:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 czerwca 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, 19 czerwca 2008

godz. – w czasie przerwy w obradach Sejmiku

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku zmienionej uchwałami nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-06-2008 14:49:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 czerwca 2008
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, 19 czerwca 2008

godz. – w czasie przerwy w obradach Sejmiku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-06-2008 10:41:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 16 czerwca 2008

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołów.
 2. Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2008 w zakresie leczenia szpitalnego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na II półrocze 2008 roku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-06-2008 13:00:20
Ostatnia aktualizacja: 10-06-2008 13:01:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2008
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Poniedziałek, 16 czerwca 2008

godz. 16:30

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/20/8/2000 z dnia 29 maja 2000 roku z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-06-2008 11:37:37
Ostatnia aktualizacja: 11-06-2008 12:44:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713